mapa strony   |   kontakt   |

UWAGA!
To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej.
Stan na 05.05.2023r.
Aktualny BIP dostępny pod adresem:
https://bibliotekaslupsk.bip.gov.pl/

O nas ....

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku


Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Słupsku przy ul. Grodzkiej 3 jest samorządową miejską instytucją kultury działającą na terenie miasta Słupska, wpisaną do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku pod nr 4/92.

Podstawę prawną działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku stanowią głównie następujące akty prawne:

1. ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z  2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ), ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2011 r., Nr 207, poz. 1230),

2. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

3. Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, określający  w sposób szczegółowy jej organizację oraz cele i zadania.

Biblioteka jest główną biblioteką publiczną miasta Słupska, działa na rzecz mieszkańców miasta, a do jej najważniejszych zadań należy:

  • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców,
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu, udostępnianie na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz zbiorów bibliotecznych, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
  • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
  • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
  • organizowanie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta,

  •  współdziałanie  z  bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców,
  • do zadań filii bibliotecznych należy w szczególności udostępnianie na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz zbiorów bibliotecznych.

Autor dokumentu: Barbara Kostrzewska
Dokument z dnia: 26.08.2009
Dokument oglądany razy: 49 127
Opublikował: Przemysław Kowalczyk
Publikacja dnia: 11.01.2018
 
drukuj bip.gov.pl


mbp.slupsk.pl