mapa strony   |   kontakt   |

UWAGA!
To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej.
Stan na 05.05.2023r.
Aktualny BIP dostępny pod adresem:
https://bibliotekaslupsk.bip.gov.pl/

Struktura organizacyjna

Dyrektor
Danuta Rakowska
tel. 59 840 58 23
kontakt d.rakowska@mbp.slupsk.pl

Z-ca dyrektora
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Mariusz Kraskowski
tel. 59 840 58 51
kontakt m.kraskowski@mbp.slupsk.pl; administracja@mbp.slupsk.pl

Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy: Andżelika Dyrmo
tel. 59 840 58 40
kontakt a.dyrmo@mbp.slupsk.pl , ksiegowosc@mbp.slupsk.pl

Kadry/Sekretariat
Specjalista ds. kadrowo-organizacyjnych: Barbara Kostrzewska
tel. 59 840 58 23 
kontakt b.kostrzewska@mbp.slupsk.pl; sekretariat@mbp.slupsk.pl

Dział Udostępniania Zbiorów
Kierownik: Kinga Dziwisz
kontakt k.dziwisz@mbp.slupsk.pl
tel. 59 840 58 38
Wypożyczalnia
tel. 59 840 58 35, 59 840 58 37
Czytelnia
tel. 59 840 58 41
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 59 840 58 41, kontakt miedzybiblioteczna@mbp.slupsk.pl

Miejsce Animacji Kultury
Kierownik: Maria Chamier-Gliszczyńska
kontakt m.chamier-gliszczynska@mbp.slupsk.pl; mak@mbp.slupsk.pl
Wypożyczalnia
tel. 59 840 58 45
Klub Czarnego Krążka
tel. 59 840 58 49

Filia nr 3
Kierownik: Elżbieta Marszałek
tel. 59 843 38 78
kontakt e.marszalek@mbp.slupsk.pl , filia3@mbp.slupsk.pl

Filia nr 5
Kierownik: Wojciech Juszczak
tel. 59 843 39 01
kontakt w.juszczak@mbp.slupsk.pl , filia5@mbp.slupsk.pl

Filia nr 6
Kierownik: Jolanta Stefaniak
tel. 59 845 22 85
kontakt j.stefaniak@mbp.slupsk.pl , filia6@mbp.slupsk.pl

Filia nr 7
Kierownik: Anna Buczkowska-Pawlik
tel. 59 843 18 71
kontakt a.buczkowska-pawlik@mbp.slupsk.pl , filia7@mbp.slupsk.pl

Filia nr 8
Kierownik: Alina Jasiocha
tel. 59 843 26 05
kontakt a.jasiocha@mbp.slupsk.pl , filia8@mbp.slupsk.pl

Filia nr 11
Kierownik: Monika Piliszczuk
tel. 59 842 13 54
kontakt m.piliszczuk@mbp.slupsk.pl , filia11@mbp.slupsk.pl

Dział Promocji i Komunikacji
Kierownik: Przemysław Kowalczyk
tel. 59 840 58 29
kontakt p.kowalczyk@mbp.slupsk.pl , promocja@mbp.slupsk.pl

Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej
Kierownik: Sławomir Żabicki
kontakt s.zabicki@mbp.slupsk.pl
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa
tel. 59 840 58 33
kontakt kontakt@bibliotekacyfrowa.eu
Społeczna Pracownia Digitalizacji
tel. 59 840 58 33
Sekcja Bibliografii Regionalnej
tel. 59 843 39 01; region@mbp.slupsk.pl

Instruktor ds. bibliotek w powiecie słupskim
Barbara Kozera
tel. 59 840 58 39
kontakt b.kozera@mbp.slupsk.pl

Dział Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów
Kierownik: Iwona Glaser
tel. 59 843 26 05
kontakt i.glaser@mbp.slupsk.pl
informacje dotyczące gromadzenia zbiorów i nieodpłatnego przekazywania zbiorów dla biblioteki
Iwona Glaser, Barbara Butowska
tel. 59 843 26 05
kontakt zamowieniagromadzenie@mbp.slu psk.pl

Dział Informatyczny
Kierownik: Maciej Brodacki
tel. 59 840 58 32
kontakt m.brodacki@mbp.slupsk.pl

Bibliotekarz systemowy
Renata Matejczuk
tel. 59 840 58 25
kontakt r.matejczuk@mbp.slupsk.pl

Redaktorzy strony  BIP MBP w Słupsku

Barbara Kostrzewska
tel.59 840 58 23; kontakt: b.kostrzewska@mbp.slupsk.pl
Justyna Dudek
tel. 59 840 58 29; kontakt: j.dudek@mbp.slupsk.pl

Autor dokumentu: Barbara Kostrzewska
Dokument z dnia: 27.08.2009
Dokument oglądany razy: 11 110
Opublikował: Barbara Kostrzewska
Publikacja dnia: 09.09.2022
 
drukuj bip.gov.pl


mbp.slupsk.pl