mapa strony   |   kontakt   |

UWAGA!
To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej.
Stan na 05.05.2023r.
Aktualny BIP dostępny pod adresem:
https://bibliotekaslupsk.bip.gov.pl/

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Witryna internetowa BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Witryna internetowa BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak możliwości regulowania wielkości czcionki,
 • brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,
 • brak możliwości odczytania tekstu,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Danuta Rakowska.
 • E-mail: dyrektor@mbp.slupsk.pl
 • Telefon: 59 840 58 23

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku
 • Adres: ul. Grodzka 3
  76-200 Słupsk
 • E-mail: sekretariat@mbp.slupsk.pl
 • Telefon: 59 840 58 23

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny, ul. Grodzka 3

Wejście do budynków jest bezpośrednio z ulicy. Obiekty nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 
Występującymi barierami są:
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- brak windy,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.
 
Na terenie znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 3, ul. Zygmunta Augusta 14

Filia mieści się na I piętrze. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 
Występującymi barierami są:
- schody,
- brak windy,
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,
- brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej.
 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 5, ul. Jana Kazimierza 19/5

Filia mieści się na parterze. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 
Występującymi barierami są:
- stopień przed głównym wejściem,
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- brak windy w budynku głównym,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,
- brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej.
 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 6, ul. Romera 6

Filia mieści się na parterze. Wejście do lokalu jest bezpośrednio z ulicy i jest podjazd dla wózków inwalidzkich Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 
Występującymi barierami są:
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych
- brak windy w budynku głównym
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych
- brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej
 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 7, ul. Podgórna 1

Filia mieści się na wysokim parterze. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 
Występującymi barierami są:
- schody,
- brak windy w budynku,
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,
- brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej.
 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 8, ul. Braci Gierymskich 1

Filia mieści się w pomieszczeniach piwnicznych. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 
Występującymi barierami są:
- schody,
- brak windy w budynku,
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,
- brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej .
 
Przy budynku znajduje się parking na którym jest wyznaczone jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 11, ul. Hubalczyków 8

Filia mieści się na I piętrze. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 
Występującymi barierami są:
- schody,
- brak windy w budynku,
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.
 
Przed budynkiem znajduje się parking na którym jest wyznaczone jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Autor dokumentu: Przemysław Kowalczyk
Dokument z dnia: 28.01.2020
Dokument oglądany razy: 688
Opublikował: Przemysław Kowalczyk
Publikacja dnia: 16.03.2022
 
drukuj bip.gov.pl


mbp.slupsk.pl