SmodBIP

O nas ....

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku


Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Słupsku przy ul. Grodzkiej 3 jest samorządową miejską instytucją kultury działającą na terenie miasta Słupska, wpisaną do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku pod nr 4/92.

Podstawę prawną działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku stanowią głównie następujące akty prawne:

1. ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z  2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ), ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2011 r., Nr 207, poz. 1230),

2. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

3. Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, określający  w sposób szczegółowy jej organizację oraz cele i zadania.

Biblioteka jest główną biblioteką publiczną miasta Słupska, działa na rzecz mieszkańców miasta, a do jej najważniejszych zadań należy:

Podpisał: Barbara Kostrzewska
Dokument z dnia: 26.08.2009
Dokument oglądany razy: 49 127
Opublikował: Przemysław Kowalczyk
Publikacja dnia: 11.01.2018
 
wydruk z dnia: 18.12.2023 // bip.smod.pl