logo kretalogo CKiJR2mn

PARTNERZY:  

 

drzewniak

 

 

 

 

Organizacja Biblioteki

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii D─ůbrowskiej w S┼éupsku

 

Biblioteka realizuje zadania okre┼Ťlone w jej statucie.
Na podstawie ┬ž 16 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w S┼éupsku ustala si─Ö, co nast─Öpuje: w sk┼éad Miejskiej Biblioteki Publicznej w S┼éupsku wchodz─ů nast─Öpuj─ůce kom├│rki organizacyjne:
1. Dział Gromadzenia i Kontroli Zbiorów

2. Dział Opracowania Zbiorów
3. Dział Udostępniania Zbiorów
4. Dział Informacji i Promocji Biblioteki
5. Dział Administracyjno - Gospodarczy
6. Dział Finansowo-Księgowy
7. Dział Informatyczny
8. Pracownia Digitalizacji (wsp├│┼étworz─ůca Ba┼étyck─ů Bibliotek─Ö Cyfrow─ů)
9. Samodzielne stanowiska podleg┼ée bezpo┼Ťrednio Dyrektorowi MBP
Kom├│rki organizacyjne tworzone s─ů zarz─ůdzeniami dyrektora Biblioteki z inicjatywy w┼éasnej lub na wniosek kierownika dzia┼éu. Wniosek powinien okre┼Ťla─ç cel powo┼éania proponowanej kom├│rki, zakres jej dzia┼éania, liczb─Ö etat├│w i podporz─ůdkowanie organizacyjne.

Ad. 1. Do zadań Działu Gromadzenia i Kontroli Zbiorów należy:
a) gromadzenie zbior├│w bibliotecznych dla MBP w S┼éupsku oraz cz─Ö┼Ťciowo dla bibliotek powiatu s┼éupskiego,
b) ewidencja zbior├│w bibliotecznych (przybytk├│w i ubytk├│w),
c) ewidencja finansowo-ksi─Ögowa, sprawozdawczo┼Ť─ç statystyczna,
d) kontrola zbior├│w bibliotecznych,
e) ewidencja zbiorów Magazynu Składowego,
┬áf) przeprowadzanie inwentaryzacji sk┼éadnik├│w maj─ůtkowych biblioteki,
g) szkolenia przywarsztatowe w zakresie gromadzenia zbior├│w,
h) udzielanie informacji i porad w zakresie gromadzenia zbior├│w,
i) organizowanie sprzeda┼╝y ksi─ů┼╝ek zb─Ödnych w zbiorach MBP w celu wypracowania dochod├│w w┼éasnych z przeznaczeniem na dzia┼éalno┼Ť─ç biblioteki.

Ad. 2. Do zadań Działu Opracowania Zbiorów należy:
a) odpowiedzialno┼Ť─ç merytoryczna za stan katalogu g┼é├│wnego,
b) organizacja i koordynacja konwersji katalogu g┼é├│wnego, we wsp├│┼épracy z innymi kom├│rkami organizacyjnymi, przedk┼éadanie dyrektorowi Biblioteki propozycji dotycz─ůcych przekszta┼éce┼ä w zakresie sieci, wymiany lub uzupe┼énienia sprz─Ötu i program├│w komputerowych,
c) współpraca z Administratorem Danych Osobowych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników Biblioteki,
d) opracowanie formalne i rzeczowe materia┼é├│w wp┼éywaj─ůcych do Biblioteki,
e) prowadzenie katalogu topograficznego,
f) udzielanie informacji i porad w zakresie opracowania zbior├│w,
g) szkolenia przywarsztatowe w zakresie opracowania zbior├│w,
h) nadawanie kodów kreskowych opracowywanym materiałom.
Kierownikowi działu podlega bibliotekarz systemowy odpowiedzialny za funkcjonowanie zintegrowanego systemu bibliotecznego PATRON, w tym szczególnie za moduł gromadzenia i opracowania zbiorów. Do bibliotekarza systemowego należy m.in.:
- współpraca z administratorem systemu PATRON,
- koordynacja pracy zespołu bibliotekarzy systemu: bibliotekarzy modułowych gromadzenia, opracowania, udostępniania.

Ad. 3. Do najważniejszych zadań Działu Udostępniania Zbiorów należy:
a) organizacja dzia┼éalno┼Ťci filii bibliotecznych oraz pozosta┼éych jednostek udost─Öpniaj─ůcych zbiory,
b) prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci kulturalno - o┼Ťwiatowej (konkursy, wystawy, spotkania itp.),
c) obs┼éuga u┼╝ytkownik├│w polegaj─ůca na udost─Öpnianiu zbior├│w na miejscu oraz na zewn─ůtrz biblioteki,
d) organizacja szkoleń wewnętrznych,
e) pozyskiwanie ┼Ťrodk├│w pozabud┼╝etowych na utrzymanie i dzia┼éalno┼Ť─ç statutow─ů poszczeg├│lnych plac├│wek,
f) sporz─ůdzanie plan├│w, sprawozda┼ä, analiz okresowych i rocznych dzia┼éu oraz MBP,
g) przygotowanie informacji na stron─Ö www.
Kierownikowi działu podlega bibliotekarz systemowy odpowiedzialny za funkcjonowanie zintegrowanego systemu bibliotecznego PATRON, w tym szczególnie za moduł udostępniania zbiorów. Do bibliotekarza systemowego należy m.in.:
- współpraca z administratorem systemu PATRON,
- koordynacja pracy zespołu bibliotekarzy systemu: bibliotekarzy modułowych gromadzenia, opracowania, udostępniania.
W sk┼éad Dzia┼éu wchodz─ů nast─Öpuj─ůce jednostki organizacyjne:
ÔÇó Wypo┼╝yczalnia Centralna
- Magazyn Ksi─ů┼╝ek i Czasopism
ÔÇó Oddzia┼é dla Dzieci i M┼éodzie┼╝y
- Wypo┼╝yczalnia
- Czytelnia
ÔÇó Sekcja Multimedialna
ÔÇó Filia nr 1
ÔÇó Filia nr 2
ÔÇó Filia nr 3
- Wypo┼╝yczalnia
- Czytelnia
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży
ÔÇó Filia nr 5
- Wypo┼╝yczalnia
- Czytelnia
ÔÇó Filia nr 6
- Wypo┼╝yczalnia
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży
ÔÇó Filia nr 7
- Wypo┼╝yczalnia
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży
ÔÇó Filia nr 8
- Wypo┼╝yczalnia
- Czytelnia
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży
ÔÇó Filia nr 11
- Wypo┼╝yczalnia
- Czytelnia
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży
ÔÇó Centrum Kultury i J─Özyka Rosyjskiego
- Czytelnia
- Sala projekcyjna
Prawa i obowi─ůzki czytelnik├│w okre┼Ťla odr─Öbny regulamin wypo┼╝yczalni i czytelni.

Ad. 4. Do zadań Działu Informacji i Promocji Biblioteki należy:
a) prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci informacyjnej i bibliograficznej,
b) tworzenie bie┼╝─ůcej bibliografii regionu s┼éupskiego,
c) prowadzenie zaj─Ö─ç przysposabiaj─ůcych do korzystania ze zbior├│w bibliotecznych oraz z r├│┼╝nych baz danych,
d) organizowanie i wsp├│┼édzia┼éanie w prowadzeniu szkole┼ä bibliotekarzy oraz pracownik├│w innych instytucji wsp├│┼épracuj─ůcych z Bibliotek─ů,
e) publikacje własne (informatory, ulotki, foldery itp.),
f) gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie dokumentów życia społecznego,
g) organizowanie wystaw ksi─ů┼╝ek i innych materia┼é├│w promuj─ůcych biblioteki i czytelnictwo,
h) promocja kultury poprzez animacj─Ö,
i) prowadzenie wypo┼╝yczalni mi─Ödzybibliotecznej,
j) udost─Öpnianie na miejscu zbior├│w bibliotecznych czytelni i magazynu,
k) współuczestnictwo w projektach o charakterze regionalnym,
l) ┼Ťcis┼éa wsp├│┼épraca ze wszystkimi dzia┼éami i sekcjami MBP,
m) wspieranie i pomoc w prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci Ba┼étyckiej Biblioteki Cyfrowej oraz Spo┼éecznej Pracowni Digitalizacji Zbior├│w,
n) wspieranie dzia┼éalno┼Ťci kulturalno-o┼Ťwiatowej Biblioteki poprzez zaanga┼╝owanie wolontariuszy.
W skład Działu wchodzi:
- Sekcja Informacji i Bibliografii Regionalnej,
- Sekcja Udostępniania (Czytelnia Główna),
- Sekcja Promocji.
Prawa i obowi─ůzki u┼╝ytkownik├│w okre┼Ťla regulamin czytelni.

Ad. 5.Do zadań Działu Informatycznego należy:
a) wyb├│r, zakup oraz wdra┼╝anie system├│w informatycznych,
b) zarz─ůdzanie i nadz├│r nad lokaln─ů sieci─ů komputerow─ů,
c) nadz├│r nad eksploatacj─ů wdro┼╝onych system├│w,
d) gospodarowanie sprz─Ötem komputerowym, jego zabezpieczenie i podstawowa konserwacja,
e) pomoc u┼╝ytkownikom wewn─Ötrznym w sprawach zwi─ůzanych z korzystaniem ze sprz─Ötu komputerowego i oprogramowania,
f) koordynacja współpracy między użytkownikami w zakresie eksploatacji systemów informatycznych,
g) koordynowanie spraw zwi─ůzanych z dostosowywaniem system├│w informatycznych do aktualnych wymaga┼ä u┼╝ytkownik├│w i przepis├│w prawnych,
h) obs┼éuga techniczna stron www dzia┼éaj─ůcych w MBP,
i) współpraca z innymi działami w zakresie tworzenia projektów,
j) inicjowanie doskonalenia zawodowego w zakresie komputeryzacji dla potrzeb pracownik├│w MBP,
k) ┼Ťcis┼éa wsp├│┼épraca z bibliotekarzami systemowymi w zakresie wdra┼╝ania i obs┼éugi system├│w informatycznych oraz prowadzenia szkole┼ä dla u┼╝ytkownik├│w tych system├│w,
l) opracowywanie okresowych planów, analiz i sprawozdań.

Ad. 6. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy przede wszystkim:
a) opracowywanie i realizowanie plan├│w rzeczowych gospodarczoÔÇô administracyjnej dzia┼éalno┼Ťci Biblioteki,
b) prowadzenie zamówień publicznych,
c) prowadzenie inwentaryzacji sk┼éadnik├│w maj─ůtku Biblioteki,
d) zakup sprz─Ötu bibliotecznego, ┼Ťrodk├│w do utrzymania czysto┼Ťci, materia┼é├│w biurowych, bhp i innych,
e) prowadzenie ewidencji przedmiotów nietrwałych,
f) prowadzenie remont├│w bie┼╝─ůcych i kapitalnych lokali bibliotecznych,
g) prowadzenie pracowni introligatorskiej,
h) zabezpieczenie transportu na potrzeby dzia┼éalno┼Ťci Biblioteki,
i) zabezpieczenie całodobowego dozoru w siedzibie Biblioteki Głównej,
j) dba┼éo┼Ť─ç o estetyk─Ö zewn─Ötrzn─ů i wewn─Ötrzn─ů wszystkich plac├│wek MBP.

Ad. 7. Dział Finansowo-Księgowy opracowuje i realizuje plany budżetowe MBP:
a) organizuje i prowadzi obs┼éug─Ö bankowo-kasow─ů,
b) rozlicza gospodark─Ö materia┼éow─ů,
c) rozlicza i ewidencjonuje fundusz płac,
d) prowadzi analityk─Ö przychod├│w i koszt├│w,
e) dokonuje ubezpiecze┼ä maj─ůtkowo-rzeczowych,
f) prowadzi windykacj─Ö nale┼╝no┼Ťci za niezwr├│cone zbiory biblioteczne od czytelnik├│w,
g) prowadzi ksi─Ögowo┼Ť─ç pracowniczej kasy zapomogowo-po┼╝yczkowej.

Ad. 8. Samodzielne stanowiska podleg┼ée bezpo┼Ťrednio Dyrektorowi MBP w S┼éupsku:
ÔÇó Specjalista ds. kadrowo-socjalnych
a) prowadzi ewidencj─Ö czasu pracy i akta osobowe pracownik├│w,
b) prowadzi dokumentacj─Ö p┼éacow─ů pracownik├│w,
c) prowadzi sprawy zwi─ůzane z przestrzeganiem porz─ůdku i dyscypliny pracy,
d) prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç informacyjn─ů z zakresu prawa pracy, zada┼ä i obowi─ůzk├│w pracownika wobec zak┼éadu pracy oraz zak┼éadu pracy w stosunku do pracownika, szczeg├│lnie nowo zatrudnionych,
e) nadzoruje terminowe wykorzystywanie urlop├│w wypoczynkowych oraz inne dni wolne od pracy przewidziane prawem pracy.
f) prowadzi sprawy zwi─ůzane z:
- kierowaniem pracownik├│w na badania wst─Öpne, okresowe, kontrolne,
- przyjmowaniem i przygotowaniem wniosk├│w o emerytury i renty,
g) opracowuje analizy i sprawozdania dotycz─ůce zatrudnienia,
h) prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç socjaln─ů oraz sporz─ůdza sprawozdania okre┼Ťlone w Regulaminie ZF┼ÜS.
ÔÇó Specjalista ds. administracyjno-biurowych
a) prowadzi sekretariat,
b) rozdziela korespondencj─Ö na poszczeg├│lne dzia┼éy zgodnie z instrukcj─ů kancelaryjn─ů oraz przygotowuje pisma wychodz─ůce,
c) prowadzi archiwum zakładowe,
d) prowadzi dzia┼éania s┼éu┼╝─ůce ochronie danych osobowych, pe┼éni funkcj─Ö Administratora Bezpiecze┼ästwa Informacji,
e) przygotowuje informacje do udost─Öpniania w Biuletynie Informacji Publicznej MBP.
ÔÇó Inspektor ds. bezpiecze┼ästwa i higieny pracy
a) przeprowadza kontrol─Ö warunk├│w pracy oraz przestrzegania przepis├│w i zasad bhp,
b) sporz─ůdzana okresowe analizy stanu bhp zawieraj─ůce propozycje przedsi─Öwzi─Ö─ç technicznych i organizacyjnych maj─ůcych na celu zapobieganie zagro┼╝eniom ┼╝ycia i zdrowia pracownik├│w oraz popraw─Ö warunk├│w pracy,
c) bierze udzia┼é w ustalaniu okoliczno┼Ťci i przyczyn wypadk├│w przy pracy, prowadzi rejestry i przechowuje dokumenty dot. wypadk├│w przy pracy,
d) prowadzi doradztwo w zakresie przepis├│w bhp oraz organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy,
e) współpracuje w zakresie organizowania szkoleń okresowych w zakresie bhp,
f) uczestniczy w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) prowadzi instrukta┼╝ og├│lny w zakresie bhp dla nowo przyj─Ötych pracownik├│w.
ÔÇó Instruktor ds. bibliotek w powiecie s┼éupskim
Do jego zadań należy:
a) instrukta┼╝ i pomoc metodyczna w zakresie organizacji i dzia┼éalno┼Ťci bibliotek publicznych,
b) analiza warunk├│w lokalowych i wyposa┼╝enia,
c) koordynacja rocznej sprawozdawczo┼Ťci bibliotecznej, badanie i analizowanie czytelnictwa,
d) organizowanie przepływu informacji o normach i przepisach prawnych dla bibliotek,
e) konsultacje w sprawie wyboru bibliotecznych program├│w komputerowych,
f) po┼Ťrednictwo w naborze kandydat├│w na szkolenia i kursy organizowane przez Wojew├│dzk─ů Bibliotek─Ö Publiczn─ů oraz inne instytucje i organizacje,
g) poradnictwo i udost─Öpnianie materia┼é├│w metodycznych popularyzuj─ůcych literatur─Ö,
h) opracowywanie analiz i sprawozda┼ä z dzia┼éalno┼Ťci.

Ad. 9. Pracownia Digitalizacji
a) przeprowadza digitalizacj─Ö zbior├│w bibliotecznych MBP,
b) pozyskuje dokumenty z innych źródeł i przeprowadza ich digitalizację,
c) organizuje i nadzoruje pracę Społecznej Pracowni Digitalizacji,
d) udost─Öpnia wytworzone dokumenty zainteresowanym u┼╝ytkownikom w Bibliotece oraz w internecie (BBC),
e) współpracuje przy organizacji imprez bibliotecznych.