mapa strony   |   kontakt   |

UWAGA!
To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej.
Stan na 05.05.2023r.
Aktualny BIP dostępny pod adresem:
https://bibliotekaslupsk.bip.gov.pl/

Archiwum przetargów 2009 rok


Na stronie zostały opublikowane dokumentacja i informacje o przetargach przeprowadzonych w 2009 roku, które odbyły się przed uruchomieniem strony BIP MBP w Słupsku.


PN 1/2009 - Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowo - towarowego fabrycznie nowego typu BUS

Przetarg ogłoszony dnia: 02.03.2009 r.
Termin składania ofert upływa dnia 13.03.2009 r. o godz. 10.00
Przedmiot zamówienia: dostawa samochodu osobowo - towarowego fabrycznie nowego typu BUS.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Słupsku przy ul. Grodzkiej 3 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu towarowo-osobowego fabrycznie nowego typu BUS. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne w pliku do pobrania:
dokumentacja przetargu.

Uwaga! Pliki do pobrania zostały zapisane w formacie PDF. W przypadku problemów z otwarciem i odczytaniem zawartości plików zalecamy skorzystanie z programu Foxit Reader lub Adobe Reader.

Otwarcie ofert nastąpi 13 marca 2009 r. o godz. 10.15 w budynku głównym Biblioteki przy ul. Grodzkiej 3, w pokoju nr 8.

Uwagi:
Unieważniono przetarg PN 1/2009 na dostawę samochodu towarowo-osobowego fabrycznie nowego typu bus. Informację na ten temat można pobrać w pliku:
PN 1/2009 informacja z otwarcia ofert.
PN 2/2009 - Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowo - towarowego fabrycznie nowego typu BUS

Przetarg ogłoszony dnia: 27.03.2009 r.
Termin składania ofert upływa dnia 10.04.2009 r. o godz. 10.00
Przedmiot zamówienia: dostawa samochodu osobowo - towarowego fabrycznie nowego typu BUS.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Słupsku przy ul. Grodzkiej 3 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu towarowo-osobowego fabrycznie nowego typu BUS. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne w pliku do pobrania:
dokumentacja przetargu,
ogłoszenie o zamówieniu.

Poniżej odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania przetargowego:
odpowiedź 1,
odpowiedź 2,
odpowiedź 3,
odpowiedź 4.

Uwaga! Pliki do pobrania zostały zapisane w formacie PDF. W przypadku problemów z otwarciem i odczytaniem zawartości plików zalecamy skorzystanie z programu Foxit Reader, lub Adobe Reader.

Otwarcie ofert nastąpi 10 kwietnia 2009 r. o godz. 10.15 w budynku głównym Biblioteki przy ul. Grodzkiej 3, w pokoju nr 8.

Uwagi:
Rozstrzygnięto przetarg PN 2/2009 na dostawę samochodu towarowo-osobowego fabrycznie nowego typu bus. Informację na ten temat można pobrać w pliku:
PN 2/2009 informacja z otwarcia ofert.
PN 4/2009 - Przetarg Nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych i skanerów

Przetarg ogłoszony dnia: 05.06.2009 r.
Termin składania ofert upływa dnia 15.06.2009 r. o godz. 10.00
Przedmiot zamówienia: dostawa zestawów komputerowych i skanerów.

MBP w Słupsku ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych i skanerów. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne w pliku do pobrania:
dokumentacja przetargu.

Uwaga! Pliki do pobrania zostały zapisane w formacie PDF. W przypadku problemów z otwarciem i odczytaniem zawartości plików zalecamy skorzystanie z programu Foxit Reader, lub Adobe Reader.

Otwarcie ofert nastąpi 15 czerwca 2009 r. o godz. 10.15 w budynku głównym Biblioteki przy ul. Grodzkiej 3, w pokoju nr 8.

Uwagi:
Rozstrzygnięto przetarg PN 4/2009 na dostawę zestawów komputerowych i skanerów. Informację na ten temat można pobrać w pliku:
PN 4/2009 informacja z otwarcia ofert.
PN 5/2009 - Przetarg nieograniczony na „System archiwizacji danych oraz serwer pod Librę”

Przetarg ogłoszony dnia: 16.06.2009 r.
Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2009 r. o godz. 10.00
Przedmiot zamówienia: "System archiwizacji danych oraz serwer pod dLibrę"

MBP w Słupsku ogłasza przetarg nieograniczony na "System archiwizacji danych oraz serwer pod dLibrę". Szczegóły dotyczące przetargu dostępne w plikach do pobrania:
dokumentacja przetargu.

Uwaga! Pliki do pobrania zostały zapisane w formacie PDF. W przypadku problemów z otwarciem i odczytaniem zawartości plików zalecamy skorzystanie z programu Foxit Reader, lub Adobe Reader.

Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2009 r. o godz. 10.15 w budynku głównym Biblioteki przy ul. Grodzkiej 3, w pokoju nr 8.

Uwagi:
Rozstrzygnięto przetarg PN 5/2009 na "System archiwizacji danych oraz serwer pod dLibrę". Informację na ten temat można pobrać w pliku:
PN 5/2009 informacja z otwarcia ofert.
PN 6/2009 - Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów, monitorów, drukarek i akcesoriów komputerowych

Przetarg ogłoszony dnia: 02.07.2009 r.
Termin składania ofert upływa dnia 13.07.2009 r. o godz. 10.00
Przedmiot zamówienia: dostawa komputerów, monitorów, drukarek i akcesoriów komputerowych.

MBP w Słupsku ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę komputerów, monitorów, drukarek i akcesoriów komputerowych. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne w pliku do pobrania:
dokumentacja przetargu.

Uwaga! Pliki do pobrania zostały zapisane w formacie PDF. W przypadku problemów z otwarciem i odczytaniem zawartości plików zalecamy skorzystanie z programu Foxit Reader, lub Adobe Reader.

Otwarcie ofert nastąpi 13 lipca 2009 r. o godz. 10.15 w budynku głównym Biblioteki przy ul. Grodzkiej 3, w pokoju nr 8.

Uwagi:
Sprostowanie treści ogłoszenia przetargu:
treść ogłoszenia.

Rozstrzygnięto przetarg PN 6/2009 na dostawę komputerów, monitorów, drukarek i akcesoriów komputerowych. Informację na ten temat można pobrać w pliku:
PN 6/2009 informacja z otwarcia ofert.
PN 7/2009 - Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów, monitorów, drukarek i oprogramowania w ilości 5 szt.

Przetarg ogłoszony dnia: 02.07.2009 r.
Termin składania ofert upływa dnia 31.08.2009 r. o godz. 10.00
Przedmiot zamówienia: dostawa komputerów, monitorów, drukarek i oprogramowania w ilości 5 szt.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Słupsku przy ul. Grodzkiej 3 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę komputerów, monitorów, drukarek i oprogramowania w ilości 5 szt.Szczegóły dotyczące przetargu dostępne w pliku do pobrania:
dokumentacja przetargu.

Uwaga! Pliki do pobrania zostały zapisane w formacie PDF. W przypadku problemów z otwarciem i odczytaniem zawartości plików zalecamy skorzystanie z programu Foxit Reader, lub Adobe Reader.

Otwarcie ofert nastąpi 13 sierpnia 2009r. o godz. 10.15 w budynku głównym Biblioteki przy ul. Grodzkiej 3, w pokoju nr 8.

Uwagi:
Rozstrzygnięto przetarg PN 7/2009 na dostawę komputerów, monitorów, drukarek i oprogramowania w ilości 5 szt. Informację na ten temat można pobrać w pliku:
PN 7/2009 informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wniesieniu protestu dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów, monitorów, drukarek i oprogramowania w ilości 5 szt. (Znak Sprawy: 7/2009)

Zawiadomienie o wniesieniu protestu i wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
Treść protestu.
Rozstrzygnięcie protestu - pismo.
PN 8/2009 - Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów w ilości 5 szt.

Przetarg ogłoszony dnia: 25.09.2009 r.
Termin składania ofert upływa dnia 02.10.2009 r. o godz. 10.00
Po sprostowaniu /treść pisma dostępna w uwagach/ ostateczny termin składania ofert upływa dnia 05.10.2009 r. o godz. 10.00.

Przedmiot zamówienia: dostawa komputerów w ilości 5 szt.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Słupsku przy ul. Grodzkiej 3 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę komputerów, monitorów, drukarek i oprogramowania w ilości 5 szt. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne w pliku do pobrania:
dokumentacja przetargu.

Uwaga! Pliki do pobrania zostały zapisane w formacie PDF. W przypadku problemów z otwarciem i odczytaniem zawartości plików zalecamy skorzystanie z programu Foxit Reader, lub Adobe Reader.

Otwarcie ofert nastąpi 02 pażdziernika 2009 r. o godz. 10.15 w budynku głównym Biblioteki przy ul. Grodzkiej 3, w pokoju nr 8.

Uwagi:
Sprostowanie dotyczące terminu rozstrzygnięcia przetargu:
treść ogłoszenia.

Rozstrzygnięto przetarg PN 8/2009 na dostawę komputerów w ilości 5 szt. Informację na ten temat można pobrać w pliku:
pismo w sprawie otwarcia ofert,
PN 8/2009 informacja z otwarcia ofert.


Autor dokumentu: Przemysław Kowalczyk
Dokument z dnia: 19.10.2009
Dokument oglądany razy: 3 451
Opublikował: Przemysław Kowalczyk
Publikacja dnia: 19.10.2009
 
drukuj bip.gov.pl


mbp.slupsk.pl