mapa strony   |   kontakt   |


O nas ....

Wersja archiwalna zmieniona dnia 26.08.2009


Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku


Budynek BibliotekiMiejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Słupsku przy ul. Grodzkiej 3 jest samorządową miejską instytucją kultury działającą na terenie miasta Słupska, wpisaną do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku pod nr 4/92.

Podstawę prawną działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku stanowią głównie następujące akty prawne:

1. ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

2. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

3. Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, określający  w sposób szczegółowy jej organizację oraz cele i zadania.

Przedmiotem działania Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Słupsku jest przede wszystkim:

• gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych,

• pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej,

• organizowanie czytelnictwa,

• tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

• organizowanie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu kultury.Autor dokumentu: Barbara Kostrzewska
Dokument z dnia: 26.08.2009
Dokument oglądany razy: 445
Opublikował: Przemysław Kowalczyk
Publikacja dnia: 26.08.2009
 
drukuj bip.gov.pl


mbp.slupsk.pl