SmodBIP

O nas ....

Wersja archiwalna z dnia 10.05.2012

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Budynek Biblioteki


Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Słupsku przy ul. Grodzkiej 3 jest samorządową miejską instytucją kultury działającą na terenie miasta Słupska, wpisaną do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku pod nr 4/92.

Podstawę prawną działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku stanowią głównie następujące akty prawne:

1. ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z  2011 r., Nr 207, poz. 1230),

2. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

3. Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, określający  w sposób szczegółowy jej organizację oraz cele i zadania.

Biblioteka jest główną biblioteką publiczną miasta Słupska, działa na rzecz mieszkańców miasta, a do jej najważniejszych zadań należy:

Podpisał: Barbara Kostrzewska
Dokument z dnia: 26.08.2009
Dokument oglądany razy: 11 529
Opublikował: Barbara Kostrzewska
Publikacja dnia: 10.05.2012
 
wydruk z dnia: 28.05.2020 // bip.smod.pl